Informatie 2018


wanneer en waar?

Op 16 en 17 juni 2018 in Sporthal de Walvis (Beverwijk) aan de Van Loenenlaan 1.

Loket open:   01 mei 2018 om 08.00 uur
Loket sluit:     19 mei 2018 om 23.59 uur

Kosten voor deelname aan de wedstrijd is €9 per deelnemer per oefening


Maximale deelname

Gezien de enorme toeloop in de voorgaande jaren hebben we de inschrijving gelimiteerd tot 20 teams per vereniging (inclusief CDE-teams, exclusief ABP-teams).  Het E-niveau is gelimiteerd tot 10 teams per vereniging. De categorie E-Instap is voorbehouden voor teams uit district Mid-West.

Inschrijving via het KNGU loket gaat op volgorde van binnenkomst. Het ene niveau zal sneller vol zijn dan een ander niveau. Het zou kunnen zijn dat dus niet alle deelnemers geplaatst kunnen worden. Als de inschrijving is geaccepteerd ontvang je een bevestigingsmail.

Graag bij aanmelding via het loket in de teamnaam het niveau van de deelnemers opgeven en de namen van teamleden zodat achter de schermen overzichtelijk is wie bij wie horen.

Team 1: WSBF 1 (Junior)
Team 2: WSBF 2 (Senior)

OF

Team 3: Longa 1 – Nienke/Charlotte – Senior
Team 4: Longa 2 – Anna/Renee/Sara – Jeugd


Juryleden

Een dergelijk groot evenement is niet te organiseren zonder juryleden. Wij hebben ervoor gekozen de verenigingen juryleden te laten leveren naar rato van deelnemers. Verenigingen met teams op DE-niveau leveren ook op dit niveau juryleden. Verenigingen met overwegend teams op het ABC-niveau leveren op dit niveau juryleden. Hiervoor zijn de volgende regels opgesteld:

 • Verenigingen met 1 t/m 4 teams leveren minimaal 1 jurylid
 • Verenigingen met 5 t/m 9 teams leveren minimaal 2 juryleden
 • Verenigingen met 10 t/m 14 teams leveren minimaal 3 juryleden
 • Verenigingen met meer dan 15 teams leveren minimaal 4 juryleden

  Juryleden jureren bij voorkeur de gehele dag.

Inschrijving wordt alleen geaccepteerd als het juiste aantal juryleden tegelijkertijd wordt opgegeven per mail naar info@okwn.nl en graag gebruik maken van het door ons aangeleverde format (per e-mail).


wedstrijdmuziek opsturen

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de wedstrijd moet de muziek in MP3formaat worden gemaild naar het e-mailadres: okwn.muziek@gmail.com. Bestanden dienen los (elk muziekje als bijlage) of per bulk (wetransfer) te worden verstuurd en alleen in MP3. De trainer wordt verzocht om een back-up op usb-stick of cd mee te nemen. Graag gebruik maken van het volgende format voor de bestandsnaam en titel:

“Wedstrijdnummer (B/T/C) – Vereniging – Niveau en leeftijdscategorie”.mp3
Voorbeeld: 021B-FRATERNITAS-Csen.mp3

De trainer dient altijd een backup op USB-stick of CD mee te nemen. De wedstrijdleiding is niet verantwoordelijk voor niet werkende muziek.


inleveren wedstrijdbladen

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de wedstrijd moeten de wedstrijdbladen in PDF-formaat worden gemaild naar het e-mailadres: wedstrijdbladen.m-w@hotmail.com. Onvolledige en onleesbare ingeleverde wedstrijdbladen zullen worden teruggestuurd. Voor het te laat inleveren van een wedstrijdblad zal er door de juryvoorzitter een aftrek van 0,3 gegeven worden. Graag gebruik maken van het volgende format voor bestandnaam:

“Wedstrijdnummer (B/T/C) – Vereniging – Niveau en leeftijdscategorie”.pdf
Voorbeeld: 021B-FRATERNITAS-Csen.pdf


demowedstrijd

Voor de 12e keer zullen wij nu de demowedstrijd organiseren. Wanneer je al eens hebt meegedaan dan weet je dat dit een ontzettend leuke zaterdagavond is en het alleszins de moeite waard is om je vereniging voor deze avond in te schrijven. Heb je er alleen maar van gehoord en wil je dit ook eens meemaken? Schrijf je dan snel in, want ook hier geldt VOL = VOL. Elke vereniging kan meedoen met één demo (met een totale duur van maximaal 10 minuten) en voor de drie beste demonstraties staat een leuke verrassing te wachten.

Een demonstratie moet voldoen aan de volgende criteria:

 • De demonstratie moet worden uitgevoerd door een groep van minimaal 6 gymnasten.
 • Zolang de veiligheid niet in het geding is geldt er geen maximum aantal deelnemers.
 • De demonstratie wordt gegeven op de vrije oefening vloer van 12×12 meter.
 • De directe omtrek mag bij de demonstratie worden betrokken.
 • De demonstratie bevat partnerelementen, individuele elementen en dans
 • De duur van de demonstratie is maximaal 10 minuten, er is geen minimum
 • Er mag gebruik gemaakt worden van make-up, schmink is niet toegestaan
 • Wat betreft kleding is alles, mits niet ongepast of gevaarlijk toegestaan.
 • Attributen zijn toegestaan (zelf verzorgen), mits dit geen toestellen zijn.
 • De muziekkeuze is vrij, dit mag zowel gezongen als instrumentaal zijn
 • Verzoeken voor de belichting/verlichting tijdig inleveren, voor zover mogelijk wordt hier rekening mee gehouden

De demonstraties worden beoordeeld door speciale juryleden, dit kan een vader of oma zijn, maar ook een acrogymjuf of oud-leerling. Bij het beoordelen van de demonstratie zal rekening gehouden worden met de volgende punten:

 • Opmars en afmars (het visitekaartje van je vereniging)
 • Evenredigheid van toepassing van partnerelementen, individuele elementen en dans
 • Niveau-elementen passend bij het niveau van de gymnasten
 • Synchroon werken waar dat hoort
 • Verzorging: kleding, haar, opmaak
 • Gebruik maken van de muziek: accenten, rustig, snel, grappig, serieus
 • Boeiend schouwspel van begin tot het eind van de demonstratie

Opgave voor demonstraties en het jurylid graag voor 31 mei via info@okwn.nl


Entreegeld voor toeschouwers

 • Dagkaart zaterdag en zondag: €2,50 voor volwassenen €1,50 voor kinderen t/m 12 jaar
 • Demowedstrijd: €5,00 voor volwassenen €2,50 voor kinderen t/m 12 jaar
 • Combikaart zaterdag+demo €6,50 voor volwassenen €3,00 voor kinderen t/m 12 jaar
 • Combikaart zondag+demo €6,50 voor volwassenen €3,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen.